• Behind the Corner Bestuur

  “Achterhoekse muziekcultuur in kaart brengen, stimuleren en promoten”

Missie

 • Muziekcultuur

  Poppodia, oefenruimtes, opnamestudio’s, evenementen et cetera.

 • In kaart brengen

  Verhalen in tekst, audio en beeld

 • Promoten

  Online en offline, in de Achterhoek, maar ook daarbuiten

 • Stimuleren

  Advies, netwerken, lobby

 • Liefhebbers

  Fans, bezoekers, lezers, luisteraars

 • Muzikanten

  Bands en muzikanten, amateurs en professionals

 • Industrie

  Technici, programmeurs, platenzaken en -labels, managements.

Achterhoekse muziekcultuur in kaart brengen, promoten en stimuleren voor liefhebbers, muzikanten en de industrie.

Behind the Corner realiseert dit via:

Bestuur

Meindert Bussink

Meindert Bussink

Voorzitter

Ondernemende gitarist en MA mediastudies. Organisatie popafdeling conservatorium van Amsterdam en docent zakelijk curriculum. Oprichter en hoofdredacteur Achterhoeks muziekplatform Behind the Corner, oprichter docentennetwerk Popgilde en bandleider Achterhoekse roulatieformatie Hooked. Hoofd productie en publiciteit Amsterdam Electric Guitar Heaven en Guitar Matrix.

Tom Salemink

Tom Salemink

Secretaris

Oprichter van Achterhoek Werkt en de Achterhoekse Talententuin. Ondernemer met groot regionaal netwerk van overheid, bedrijfsleven en jonge talenten. Actief op snijvlak van de 3 O’s: Overheid, Organisaties en Ondernemers. Daarnaast gitarist geweest van Achterhoekse bands Infinity en Haze. Medeorganisator van multimediale projecten in Zweden (Haze) en multimediaal festival Nulpunt (Arnhem).

Colin Somsen

Colin Somsen

Penningmeester

Student accountancy en gitarist Kashmir Led Zeppelin Tribute

Nienke Penterman

Nienke Penterman

Bestuurslid

Freelance communicatiemaker en organisator van o.a. het Over De Top Festival in Lichtenvoorde. Vooral actief binnen het culturele en sociale domein.

Eelco Walraven

Eelco Walraven

Bestuurslid

Allround verslaggever met een grote liefde voor muziek. Op dit moment actief als freelancer bij o.a. Optimaal FM en Regio8.

Behind the Corner ambieert naast een dagelijks bestuur ook een Raad van Advies. Deze is opgesplitst in een officiële functie en een inspiratiefunctie.

De Raad van Toezicht komt twee maal per jaar bijeen. Eens per jaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen en eens per jaar om de jaarcijfers en de behaalde resultaten vast te stellen. Indien nodig worden er extra vergaderingen ingepland. De Raad van toezicht kent een rooster van aftreden om elke twee jaar vernieuwing door te voeren en continuïteit te waarborgen. Er wordt getracht een zo’n evenwichtig mogelijke RvT samen te stellen.

Raad van Advies

In oprichting

De Raad van Inspiratie is opgericht om enerzijds actieve ambassadeurs voor BtC te creëren en anderzijds om de stichting steeds van nieuwe inzichten, creativiteit en ambities te voorzien. De Raad van Inspiratie kent dan ook mensen uit diverse geledingen om crossovers en innovatie te stimuleren binnen de Popkoepelambities van BtC. De Raad van Inspiratie komt minimaal eens per jaar bijeen. De Raad van Inspiratie is niet gebonden aan een maximaal aantal personen.