Privacyverklaring stichting Behind the Corner

Versie mei 2018.

Stichting Behind the Corner heeft als missie om Achterhoekse popcultuur in kaart te brengen, te promoten en te stimuleren. Voor onder meer het maken van artikelen, het programmeren van bands, het organiseren van evenementen, het versturen van ledenpassen en voor het verzenden van nieuwsbrieven verwerkt Behind the Corner persoonsgegevens. Degenen van wie Behind the Corner die persoonsgegevens verwerkt, kunnen erop vertrouwen dat we zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Behind the Corner werkt voor een groot gedeelte digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Behind the Corner is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy van onze gebruikers gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). In onze privacyverklaring geven we aan op welke wijze we hier invulling aan geven. 

Uitgangspunten
Stichting Behind the Corner gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Stichting Behind the Corner houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten:
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
• Persoonsgegevens worden alleen op een rechtmatige grondslag verwerkt.
• Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt;
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de documentatie missie goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
• Stichting Behind the Corner behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Stichting Behind the Corner voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
• In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Stichting Behind the Corner afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
• Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
• De inbreuk op de belangen van de betrokkene is niet onevenredig in verhouding tot het doel dat wordt gediend met de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het algemeen verwerken we enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om artiesten of organisaties te kunnen benaderen voor interviews, optredens of deelname aan evenementen of om ledenpassen te kunnen versturen.

Behind the Corner kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

  • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.
  • Informatie die u ons verstrekt via formulieren zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres.

Behind the Corner kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

  • Uw aanvraag te verwerken en facturen, of betalingen te verzamelen of bestellingen naar u op te sturen.
  • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden.

NAW gegevens: Wij willen graag uw voor-en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met u hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om leden van elkaar te kunnen onderscheiden en in kaart te brengen waar in de Achterhoek deze personen zich bevinden.

E-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven over uw bestelling en om de eventueel door u gekozen nieuwsbrieven toe te sturen. Stichting Behind the Corner maakt gebruik van Mailchimp. Daarom is het mogelijk dat persoonsgegevens via de mail buiten de EU opgeslagen kunnen worden.

Telefoonnummer: Als wij vragen hebben over uw bestelling willen wij u graag kunnen bellen.

BSN-nummers: Wij verzamelen geen BSN-nummers.

Website gedrag: Om u de beste gebruikerservaring te geven en u zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics ‘cookie’ geplaatst, een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Omdat uw IP-adres en surfgedrag volledig anoniem blijven, heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald dat deze geplaatst kan worden zonder toestemming. Als u het script van Analytics toch liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden.

Register verwerkingsactiviteiten
Stichting Behind the Corner werkt aan een register waarin alle processen zijn opgenomen waarin Behind the Corner met persoonsgegevens werkt. Het register bevat een opgave van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, welke gegevens het betreft, met wie deze kunnen worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard. Het register is na de zomer van 2018 op te vragen via info @ behindthecorner.nl.

Inzage en correctie
U kunt via info @ behindthecorner.nl een verzoek tot inzage en/of correctie indienen bij stichting Behind the Corner. Om te voorkomen dat derden gegevens over u zouden willen inzien dient u uw aanvraag te vergezellen van een kopie van een geldig identiteitsdocument.

Procedure als er sprake is van een datalek
Op alle persoonsgegevens die stichting Behind the Corner als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Wanneer stichting Behind the Corner gebruik maakt van externe verwerkers, zal stichting Behind the Corner met hen een overeenkomst sluiten, zodat ook zij gegevens verwerken overeenkomstig de AVG. In het geval zich ondanks onze inspanningen een datalek voordoet, zullen wij overeenkomstig onze interne procedure zowel de betrokken als de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen artiesten, podia, partners, YouTubevideo’s, Spotify muziek of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Behind the Corner website. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Sociale media

Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij, het ‘Enfold-thema’ in onze WordPress installatie. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Behind the Corner zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert. We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid

Behind the Corner kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u deze pagina op onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Behind the Cornerr over een aspect van ons privacybeleid, dan kan dat met data beheerder Meindert Bussink, meindert @ behindthecorner.nl 06 3401 3101